Skriv en bønn, tenn et lys

Ved sølvalteret i sørskipet er det lagt frem skrivesaker og papir slik at det er mulig å skrive ned sine tanker, bønner, forbønn eller det du måtte ønske å legge frem for Gud. Disse lappene leses av prest/diakon, det blir tent lys og deretter destrueres lappene. Det er to lysglober inne i kirken hvor alle kan tenne lys.