Velkommen til Oslo domkirke og vårens program!

For de gamle var det hellige noe utilgjengelig; noe uoppnåelig; noe intet menneske kunne se og overleve. Men siden den første julen har kristne båret på erfaringen av at det hellige skaper berøring i uventede møter. I Oslo domkirke skal det hellige kunne erfares i et åpent rom, i møter som gir oss utfordringer, og gjennom stunder da vi kommer nærmere oss selv og Gudsnærværet.

Av og til vil møtet med det hellige finne sted i kirkebenken eller på kirketrappa i samtale eller stillhet. Noen ganger skapes en gjenklang av det hellige i konsertøyeblikk, eller når barnehager besøker kirken. Og ukentlig møter mennesker hverandre og Gud i domkirkens rike gudstjenesteliv gjennom uken og gjennom året.

Åpen kirke
Domkirken er åpen hver dag og hver fredag gjennom natten. Mennesker kommer innom for å tenne et lys, se den praktfulle arkitekturen, be sine bønner i stillhet eller hvile føttene. Mange opplever også at det er godt å kunne dele bekymringer eller tanker, enten det er med prest eller diakon gjennom uken eller med de frivillige kirkevertene når kirken har nattåpent. Sammen med Kirkens bymisjon har domkirkens menighetsråd, ansatte og frivillige et felles håp om at satsningen på å være en åpen kirke skal bidra til en lav terskel og en høy himmel i vår kirke.

For alle

Domkirken er åpen for alle byens mennesker - fastboende, tilreisende, og bostedsløse. I mangfoldet av besøkende utfordres vi av vår forskjellighet. Vi berøres av hverandre når kontrastene i livet og i samfunnet vises i ukjente ansikter. Noen er preget av kalde netter utendørs, noen bærer ensomheten og håpet om bedring, og noen viser et barns sårbarhet. Vi berøres når disse ansiktene speiles av Kristus i våre egne ansikter. Domkirken vil åpne opp for slik berøring. Vi ønsker å vise kraften som kan oppstå når berøringen åpner opp for anerkjennelse, verdighet og solidaritet. Det kan skje når de som er døde i rusavhengighet minnes (14. april); når kirkerommet åpnes for tilreisende til ski-vm 2011 (24. februar til 6. mars); når 1. mai feires sammen med arbeiderbevegelsen; og når menneskelivets dypeste spørsmål får berøre oss i feiringen av påskens mysterier (17.-24. april). Og det skjer uten planlegging.

Velkommen til uventede møter.
Velkommen nærmere et hellig nærvær.
Velkommen til en åpen Domkirke.


< tilbake
Aktuelt
Julaften i Oslo domkirke

Siste orgelkonsert før jul

SMS-gave til domkirkens arbeid

Åpningstider i julen

Luciatog med Kirkens Bymisjon!

25 år med vakre toner av trompet og bukkehorn på julaften

Oslo domkirkes julekonserter - In Dulci Jubilo

Nordstoga spiller og forteller om Bach i ny radiodokumentar

Høymesse med vigsling av nye diakoner

Missa Solemnis med Oslo Domkor

Kverno i høymessen

Betlehemsmotivet i taket restaureres

Vel møtt til gudstjeneste, fakkeltog og suppe

Vi står sammen mot seksuelle overgrep

En hel søndag i domkirken?

Gudstjenester med ekstra fokus på diakoni

Bach i høymessen

Verdensdagen for psykisk helse

Gudstjeneste ved Bispemøtets åpning

Høymesse med domkirkens Ungdomskor

En spennende høst i Oslo domkirke

Fredagsmesse og gratiskonsert med musikk av G. P. Telemann

Første søndag i advent

Høymesse på søndag for de forfulgte

Allehelgensdag i domkirken

Gudstjeneste ved Stortingets åpning

Vel møtt til Schubert i høymessen og Domkirkeakademiet

Hjertelig velkommen til nydelig gratiskonsert!

Kirkeuka for fred i Oslo domkirke

Gudstjeneste: 20 år med demokrati i Sør-Afrika

Den gregorianske musikken lever i gudstjenesten

Oslo domkirke på Facebook

Vil du være frivillig i nattåpen domkirke?

Preken fra Allehelgensdag, søndag 2. november

Nattåpen kirke

Billetter til konserter i Domkirken

Oslo domkirke tilbyr virtuell guide

Bokguide til Oslo domkirke kun kr. 50,-

Søker du etter meningsfylt fritidsaktivitet? Bli frivillig i Oslo domkirke!

Åpen kirke - et viktig rom midt i storbyen