Påskehøytid i domkirken - Hjertelig velkommen!

Vi går fra lys til mørke, til lys igjen: I påskedramaet kles alteret sort skjærtorsdag kveld. Langfredag synges sorgens sanger i mørklagt kirke. Påskenatt tennes lysene igjen og påskelovsangen fyller kirken. Første påskedag feirer vi at kjærligheten er sterkere enn døden med messingblåsere og pauker.

Vi håper mange har lyst til å ta del i påskedramaet i domkirken.

 

Munch DesignMunch Design

Publisert: 3/19/2015 11:16:00 AM
Premierekonsert med Oslo Domkor & dirigent Vivianne Sydnes

Hjertelig velkommen til den første konserten med domkantor Vivianne Sydnes og Oslo Domkor i domkirken, lørdag 28. mars kl. 19.00.

Den skotske komponisten James MacMillan, født i 1959, er en av vår samtids høyest respekterte komponister. Seven Last Words from the Cross eller Jesu syv siste ord på korset for kor og strykeorkester, regnes av mange som hans mesterverk. Musikken er kraftfull og personlig i uttrykket. MacMillan sier selv:

To me, the very sense of the sacred that we are talking about is rooted in the here and now, in the joys and tragedies of everyday life.

Sammen med det nyskrevne, vil Domkoret også fremføre musikk av Johan Sebastian Bach, kirkemusikkens mester. Motetten Komm, Jesu, komm, skrevet for nesten 300 år siden, uttrykker menneskets smerte og lengsler også for oss i dag. Orkesteret framfører også Gruener Hegges stykke Elegisk melodi.

Premierekonsert: Oslo Domkor

Publisert: 3/6/2015 8:36:00 AM
Påskefeiring i Oslo domkirke

Teksten er redigert fra Karl Gervins bok om Oslo domkirke (1997).

En foregripelse av livet hos Gud
Nerven i alt det som foregår i Oslo domkirke, er gudstjenestelivet. Midtpunktet i gudstjenestelivet er de store påskegudstjenestene. Forberedelsene begynner med gudstjenesten askeonsdag når en kan få tegnet askekors på pannen, og går inn i fastetiden.

Etter palmesøndag i den stille uke, feires skjærtorsdag i domkirken. Når nattverdsfeiringen er over, ryddes alteret for utstyr og pynt, og lysene i kirken slukkes gradvis. Korene synger Jeremias klage, som setter ord på ensomhet, svik og sorg, og ender med en oppfordring om å vende om til Gud. Så forlates den mørke kirken i taushet og gjennom alle dører - menneskene spres for vinden, som et bilde på det som skjedde den første skjærtorsdag.

Langfredag kommer en inn til en domkirke uten lys og uten pynt. Bare fem røde roser ligger på alteret som en påminnelse om Jesu fem sår. Etter gammel tradisjon tier orgelet denne dagen. Det sentrale i gudstjenesten er fremføringen av lidelseshistorien. Siden man er så nær mysteriet, har langfredagsliturgien bare en kort meditasjon, og ingen preken i tradisjonell forstand.

Når en kommer til midnattsmessen påskenatt, ligger kirken fremdeles i mørke. Så tennes det store påskelyset. Det bæres inn som et bilde på hvordan Guds lys skinner i verdens mørke. Man kan tenne små lys fra påskelyset, og i skinnet fra mange hundre levende lys, lytter en til påskelovsangen og alle tekstlesningene. Det starter med skapelsesberetningen i Første Mosebok, og fortsetter med fortellingen om hvordan Gud ledet sitt folk ut av Egypt og gjennom Rødehavet. Litt etter litt avslører tekstene Guds plan med hele frelseshistorien.

Forbildene til gudstjenestefeiringen kommer fra mange kilder. Erik A. Nielsen er en nestor innen liturgikk. Han fremhever at en gudstjeneste fullstendig er preget av at den er et ledd både i verdens oppreisning og i fullendelsen av Guds skaperverk. Den som deltar i gudstjenesten, kan oppleve at "her kan hun eller han bringe sitt liv inn i et rom hvis hellige kraft er stor og virkningsfull - et rom som gjennomstråler en selv, og vekker en viten om at man er langt mer omfattende, rikt, sterkt og elsket vesen enn man tror når man ser sitt bilde i hverdagens speil".

(Sitat av Erik A. Nielsen er hentet fra boken Den skjulte gudstjeneste).

Publisert: 3/26/2015 8:51:00 AM
Ledig stilling som samtaleprest

Oslo domkirke har ledig 100% stilling som prest. Stillingen er et engasjement for inntil tre år med mulighet for forlengelse.
Presten skal ha et særlig ansvar for samtaletjenesten ved domkirken, herunder veiledende og hjelpende samtaler, samt sjelesorg.

I forbindelse med stillingen tas et nytt samtalerom i bruk. Den nye presten skal inngå i turnus for forordnede gudstjenester og generell beredskap.

Oslo domkirke er åpen kirke hver dag og det er nattåpent mellom fredag og lørdag. Det er mer enn en halv million mennesker innom Åpen kirke årlig. Med denne nye prestestillingen, ønsker man å videreutvikle og kvalitetssikre pastoral tilstedeværelse i kirken.

Oslo domkirke har en omfattende virksomhet innenfor diakoni, kirkemusikk og gudstjenesteliv. Det samarbeides bredt om program og profil. Oslo domkirke er kirke for nasjonen, bispedømmet og byen og en menighetskirke for alle som søker seg hit. Kirken er også konsertkirke og seremonirom ved offisielle anledninger.

Ønsket oppstart fra 1. september 2015, eller etter avtale.

Se hele utlysningsteksten her.

Publisert: 3/29/2015 7:18:00 PM
Påsketid - ny plate med orgelspill av domkantor Kåre Nordstoga

Foto lånt fra lawostore

Tre av landets fineste musikere på sine instrument; mezzosopran Marianne Beate Kielland, fiolinist Elise Båtnes og organist Kåre Nordstoga, har nå gått sammen om å lage platen «Påsketid», der salmer fra alle påskens stemninger er med. I tillegg til påskesalmene får vi også høre stykker fra den klassiske påskemusikken av Bach, Händel og Gorecki. Platen er laget for å belyse påskens tematikk og samtidig for å gi et bidrag til å løfte de vakre kjente og mindre kjente påskesalmene fram i lyset.

 

Mezzosopran Marianne Beate Kielland er en av Norges mest profilerte sangere i dag og opptrer jevnlig med de fremste orkestre og dirigenter i Europa og Japan. Hun har gitt ut flere kritikerroste CD-er på LAWO Classics, bl.a. «Young Elling» (LWC1072) og «Grieg» (LWC1059). 

 

Fiolinist Elise Båtnes er 1. konsertmester i Oslo-Filharmonien. Hun har vært solist med alle de største norske symfoniorkestrene, og hennes konsertvirksomhet omfatter solistoppdrag med anerkjente orkestre og dirigenter over hele verden. Hun har flere tidligere utgivelser på LAWO Classics, bl.a. Mozart/Brustad/Halvorsen fiolin- og bratsj-duetter med Henninge Båtnes Landaas (LWC1028).

 

Kåre Nordstoga er domorganist i Oslo domkirke, og en aktiv konsertorganist. Som domorganist fremfører han jevnlig et stort orgelrepertoar, og de siste årene har han bl.a. vært solist med symfoniorkestrene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Se hele artikkelen og få tak i cd-en her.

Publisert: 3/27/2015 2:13:00 PM
Kirkens åpningstider i påsken 2015

Skjærtorsdag 2. april: kl. 10.00-16.00.

Langfredag 3. april: kl. 10.00-24.00.

Påskenatt, lørdag 4. april: kl. 00.00-06.00 og 10.00-16.00.

1. påskedag, søndag 5. april: kl. 10.00-16.00.

2. påskedag, mandag 6. april: kl. 10.00-16.00.


Velkommen!

Publisert: 3/11/2015 12:48:00 PM
Påskegudstjenestenes sammenheng

Gjennom prekenen aktualiserer prestene påskens budskap og tradisjoner. Prekenen fra påskenatt i fjor, setter påskegudstjenestene i sammenheng og hjelper oss til å se hvordan de kan følges som en spennende historie. Ja, hvordan vi hver enkelt kan gå inn, og bli del av denne historien med det som er vårt eget liv og våre egne erfaringer.

Trykk 'les mer' for lese prekenen fra fjorårets påskenatt, skrevet av prest Elisabeth Thorsen.

Publisert: 3/26/2015 3:22:00 PM | Les mer
#VelkommenSyria

"Krigen i Syria har ført til at rundt 4 millioner mennesker har flyktet fra hjemlandet. Nabolandene kneler i møte med 95 prosent av flyktningene, og ber desperat verdenssamfunnet om hjelp.", skriver Amnesty International på sine nettsider.

Med kampanjen #VelkommenSyria jobber Amnesty International for målet om å få Norge til å ta i mot minst 5000 flyktninger i 2015. Her kan du signere aksjonen. 

Oslo domkirke v/prest Elisabeth Thorsen støtter kampanjen.

Foto: Siv Dolmen
Foto: Siv Dolmen

Publisert: 3/16/2015 8:24:00 AM
Kafé Q - ungdomskafé i krypten hver mandag

Kafé Q er en ungdomskafé som holder til i krypten (kjelleren) av domkirken og drives av gateprest for ungdom sammen med frivillige.

Kafeen er et åpent tilbud for all ungdom. Kom sammen med en venn eller alene og få nye venner. Vær en time eller to eller hele åpningstiden. Det er mulig å gjøre lekser, spille spill eller bare henge ut.

Kafeen er åpen mandager kl. 14.00 - 18.00. Inngangen finner du på høyre side av domkirken. Gratis suppe, vafler, kaffe og te.

 

Kafe Q

Velkommen!

Publisert: 3/11/2015 12:37:00 PM
Telemann i messen

Fem fredager denne våren er det klart for Telemann i messen, med vakker musikk fremført av Daniel Sæther, Caroline Eidsten Dahl, Anders Eidsten Dahl og Anne Stine Dahl.

Hovedideen bak prosjektet med framføringen av Telemanns solokantater fra samlingen «Harmonischer Gottesdienst», er å bringe musikken inn i en norsk gudstjenestefeiring.

Musikken er komponert av en av datidens mest markante og berømte komponister. G. Ph. Telemann (1681-1767) etterlot seg en mengde musikk i de fleste sjangre, sannsynligvis er han vestlig musikkhistories mest produktive komponist. Han hadde flere prestisjetunge stillinger, musikkdirektør og kapellmester i Frankfurt og musikkdirektør og operasjef i Hamburg. Da Bach ble Thomaskantor i Leipzig, var han innstilt etter Telemann, men Telemann trakk søknaden. 

Solokantatetene fra samlingen «Harmonischer Gottesdienst er musikk som ikke opprinnelig er skrevet til høymessen slik for eksempel de fleste av J. S. Bachs kantater er, men til «husbruk», til mindre gudstjenester og andakter i overklassens hjem på 1700-tallet. Kantatene er av lite format, ofte bare to arier og ett resitativ med en durata på til sammen under 10 minutter. Musikken er så variert utformet at flere instrumenter kan tre inn som solistinstrumenter. Om musikken er skrevet for fiolin, sang og orgel/cello (basso continuo), kan den musikalsk fungere like godt for for eksempel fløyte sang og b.c. Kantatene er tekstlig knyttet opp til hver enkelt søndag i kirkeåret. Musikken er ofte fargerike tonemalerier av tekstenes innhold – et typisk trekk for barokkmusikk. Tonemaleriets mål er å framstille følelser, affekter, slik at lytteren påvirkes til også å oppleve disse affektene som beskrives musikalsk. Telemann er en mester i å fargelegge musikkens innhold på en subtil og elegant måte uten å karikere uttrykket. 

Kantatefremførelsene bringer forholdsvis ukjent musikk av høy kvalitet inn i gudstjenestefeiringen uten å forskyve og «forstyrre» de vanlige liturgiske elementene som menighetens deltakelse i salmesang og liturgi. Telemanns kantater er kulturskatter fra barokken, og en viktig del av vår Lutherske arv. Når vi i Oslo domkirke bringer Telemanns solokantater inn i våre fredagsmesser, følger gudstjenestens bibellesning kantatens tekst (som igjen følger kirkeåret på Telemanns tid og sted), og ikke kirkeåret slik det er i Norge i dag.

Datoer for Telemann i messen, fredager kl. 16.30:

24. april og 29. mai: Elisabeth Thorsen, liturg

Vel møtt!

Publisert: 1/28/2015 10:09:00 AM
SMS-gave til domkirkens arbeid + ny informasjonstjeneste

Nyhet! Man kan nå enkelt gi 80 eller 200 kroner ved å sende en SMS med kodeord DOM80 eller DOM200 til 2108.

Oslo domkirke takker for gaven.

Ønsker du å være oppdatert på hva som skjer i domkirken via vår SMS-informasjonstjeneste, send DOMINFO til 2108.

Publisert: 12/16/2014 1:40:00 PM
Betlehemsmotivet i taket restaureres

Hugo Lous Mohr begynte å arbeide på takmaleriet i Oslo domkirke i 1938. Betlehemsmotivet begynte han å male i dagene rundt okkupasjonen av Norge i 1940.

Symbolsk sett fremstiller Betlehemsmotivet selve kristendommens fødsel og er et av kirkens viktigste motiv. Dermed er det naturlig å begynne restaureringsarbeidet av hvelvflatene her. Restaureringsarbeidet som nå utføres, gjøres av malerikonservatorene Anne Milnes og Katrine Scharffenberg. Niels Gerhard Johansen fra Norsk Folkemuseum er faglig konsulent. Arbeidet ventes ferdigstilt medio april 2015, er gjort mulig takket være midler fra Sparebankstiftelsen.

Foto av takmaleriet
Foto lånt av Niels Gerhard Johansen, malerikonservator

Klikk "les mer" for lære mer om Betlehemsmotivet i takmaleriet. /Click 'les mer' for English version.

Publisert: 11/6/2014 11:11:00 AM | Les mer