Allehelgensdag i domkirken

Allehelgen er en sammensatt høytid. Vi minnes i takknemlighet dem som har gitt oss kjærlighet, men minnet inneholder også savn.
- Sorg over det som nå er borte.

Allehelgensdag er en dag av musikk i domkirken. En dag av
glede og alvor. En dag med rom for sjelen og det som finnes i den – av lengsler og minner, sorger og lys.

Mozart i høymessen

Søndag 2. november kl. 11.00 synger Oslo domkirkes Guttekor under Mozart i høymessen. Verket som fremføres heter «Orgelmessen» K 259 av Wolfgang Amadeus Mozart. Elisabeth Thorsen og Maria Halldén er liturger. Et sammensatt orkester spiller i gudstjenesten og Vegar Sandholt er dirigent. Terje Kvam og Marcus André Berg spiller orgel.

Allehelgenskonsert
Kl. 17.00 inviterer Oslo domkirkes Ungdomskor til Allehelgenskonsert, der koret fremfører Requiem av Maurice Duruflè. Sindre Hugo Bjerkestrand er dirigent. Haakon Hille Hustad og Eline Maria Refvem er solister. Sophia Hugo Cabo spiller cello og Marcus André Berg spiller orgel. Billetter kr. 50/100,-

Hjertelig velkommen

Publisert: 31.10.2014 15:38:00 | Les mer
Vi står sammen mot seksuelle overgrep

Fredag 31. oktober inviterer Oslo domkirke i samarbeid med Støttesenter mot Incest Oslo, DIXI - Støtt kampen mot voldtekt, Redd Barna, SSMM, Kirkens Bymisjon, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, til Fagdag - og Messe for verdighet.

Vi står sammen mot seksuelle overgrep!
Foto: Tom Henning Bratlie

Hvorfor invitere til Fagdag og Messe for verdighet?
- Vi ønsker å bidra til å bryte tabuene og skammen som omgir seksualisert vold ved å samles og å forholde oss åpent til det. Dette angår oss alle, på tvers av livssyn og samfunnslag, og vi vil være med på dugnaden, sier Birte Nordahl, domkirkeprest.


Klikk "les mer" for å se hele programmet - Velkommen!

Publisert: 24.10.2014 09:47:00 | Les mer
Gudstjenester med ekstra fokus på diakoni

Vi er glade for å kunne ønske mennesker i alle aldre velkommen til gudstjenester og konserter i Oslo domkirke. Diakoni er kirkens hender og føtter.

Over 1000 barn innom domkirken
Når barn samles til barnehagegudstjeneste den 14. og 16. oktober, har de med seg mynter fra flaskepant som legges i en brønn utenfor kirken. Pengene kan bli til vann i andre tomme brønner. Barnehagegudstjenestene er i forbindelse med FN-dagen og holdes i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

Minnegudstjeneste og kirkesuppe
23. oktober kl. 19.00 er det minnegudstjeneste for dem vi har mistet som følge av rus. Gudstjenesten er et samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Oppsøkende tjeneste i Oslo kommune, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Blå Kors og Fransiskushjelpen. Etter gudstjenesten vil det være fakkeltog til Jernbanetorget og kirkesuppe for alle på Møtestedet i Skippergata.

Alle sjelers jazz og salmer
30. oktober kl. 11.00 holdes konserten Alle sjelers jazz og salmer for Oslos sykehjemsbeboere. Eli Helland med band opptrer, konserten er gratis og åpen for alle. Å få bytte miljø, bli kjørt til domkirken og møtes av ord og toner i et større rom enn til vanlig, kan gjøre godt for sjelen.

Vi står sammen mot seksuelle overgrep

31. oktober inviterer vi i samarbeid med DIXI ressurssenter mot voldtekt, Støttesenteret mot incest, Redd Barna, Senter for seksuelt misbrukte menn, Kirkens Bymisjon og Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, til både fagdag og
gudstjeneste
. Varaordfører i Oslo, Libe Rieber-Mohn, innleder fagdagen. Domprost Anne-May Grasaas holder preken under gudstjenesten.

Velkommen!

Publisert: 15.10.2014 16:21:00
Ord om sorg til ettertanke

Dette med å miste noen en har vært glad i, fører alltid en sorg med seg.
Sorgen kan være satt sammen av mange slags farger. Og alle kombinasjoner er normale variasjoner av det å være menneske.
Men jeg tror ikke det finnes ett tap som er uten sorgens mørke skygger.
Ikke én tapt kjærlighet som ikke skaper arr: Jeg sørger, altså har jeg elsket ...
Vi er sammen her i domkirken i kveld for å minnes dem vi har mistet som følge av rus.
Rus har det ved seg at den fjerner oss fra virkeligheten. Mye eller litt.
Derfor er det også sånn at dem vi til slutt mister til døden som følge av rus, har vi også mistet noe av lenge før ...
Måtte denne stunden vi deler nå, gi rom for å minnes i sannhet og nåde.
Minnes det vi har mistet litt etter litt.
Minnes dem som har forlatt denne vår verden.

Jesus sier: Kom til meg alle dere som har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile.

Innledningsord ved minnegudstjeneste for dem vi har mistet som følge av rus,
23. oktober 2014

Elisabeth Thorsen, domkirkeprest

Publisert: 24.10.2014 15:11:00
Et spennende utvalg av flotte orgelkonserter!

Oversikt
Konsertene begynner kl. 12.00.

Klikk på "les mer" for å se hele programmet - hjertelig velkommen!

Publisert: 03.07.2014 09:20:00 | Les mer
Oslo domkirke på Facebook

Vi har nå over 700 følgere! Hold deg oppdatert på alt det spennende som skjer i Oslo domkirke. Besøk vår Facebookside her!

Følg oss på Facebook

Publisert: 21.04.2010 16:05:00
Vil du være frivillig i nattåpen domkirke?

Oslo domkirke er åpen hver natt til lørdag fra kl. 16.00-06.00, gjennom et samarbeidsprosjekt med Kirkens Bymisjon. Fredag 2. mai var det ca. 1200 mennesker innom nattåpen kirke.

Les hva det innebærer å delta som frivillig, og meld deg gjerne på!

Publisert: 26.03.2014 12:32:00