En hel søndag i domkirken?

Søndag 26. oktober strekker domkirkens program seg fra kl. 11.00 til kl. 18.30 - med høymesse, Domkirkeakademiet og Evensong!

I høymessen kl. 11.00 på Bots- og bønnedag blir det sang ved medlemmer av Oslo Domkor. Birte Nordahl er liturg og Kåre Nordstoga spiller orgel.

Margunn Sandal, sokneprest i Frogner og dr. theol. vil forelese i Domkirkeakademiet kl. 12.30 i krypten, med tema: Overskridende arkitektur. Om kirkebyggenes betydning i gudstjenesten.

Kl. 17.00 er det duket for høstens første Evensong med Oslo Domkirkes Guttekor. Birte Nordahl er liturg, Vegar Sandholt er dirigent og organist er Yngve Sporild Breievne.

Foto lånt fra Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vel møtt til en variert og innholdsrik søndag!

Publisert: 21.10.2014 13:31:00
Gudstjenester med ekstra fokus på diakoni

Vi er glade for å kunne ønske mennesker i alle aldre velkommen til gudstjenester og konserter i Oslo domkirke. Diakoni er kirkens hender og føtter.

Over 1000 barn innom domkirken
Når barn samles til barnehagegudstjeneste den 14. og 16. oktober, har de med seg mynter fra flaskepant som legges i en brønn utenfor kirken. Pengene kan bli til vann i andre tomme brønner. Barnehagegudstjenestene er i forbindelse med FN-dagen og holdes i samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

Minnegudstjeneste og kirkesuppe
23. oktober kl. 19.00 er det minnegudstjeneste for dem vi har mistet som følge av rus. Gudstjenesten er et samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Oppsøkende tjeneste i Oslo kommune, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Blå Kors og Fransiskushjelpen. Etter gudstjenesten vil det være fakkeltog til Jernbanetorget og kirkesuppe for alle på Møtestedet i Skippergata.

Alle sjelers jazz og salmer
30. oktober kl. 11.00 holdes konserten Alle sjelers jazz og salmer for Oslos sykehjemsbeboere. Eli Helland med band opptrer, konserten er gratis og åpen for alle. Å få bytte miljø, bli kjørt til domkirken og møtes av ord og toner i et større rom enn til vanlig, kan gjøre godt for sjelen.

Vi står sammen mot seksuelle overgrep

31. oktober inviterer vi i samarbeid med DIXI ressurssenter mot voldtekt, Støttesenteret mot incest, Redd Barna, Senter for seksuelt misbrukte menn, Kirkens Bymisjon og Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, til både fagdag og
gudstjeneste
. Varaordfører i Oslo, Libe Rieber-Mohn, innleder fagdagen. Domprost Anne-May Grasaas holder preken under gudstjenesten.

Velkommen!

Publisert: 15.10.2014 16:21:00
Ord om sorg til ettertanke

Dette med å miste noen en har vært glad i, fører alltid en sorg med seg.
Sorgen kan være satt sammen av mange slags farger. Og alle kombinasjoner er normale variasjoner av det å være menneske.
Men jeg tror ikke det finnes ett tap som er uten sorgens mørke skygger.
Ikke én tapt kjærlighet som ikke skaper arr: Jeg sørger, altså har jeg elsket ...
Vi er sammen her i domkirken i kveld for å minnes dem vi har mistet som følge av rus.
Rus har det ved seg at den fjerner oss fra virkeligheten. Mye eller litt.
Derfor er det også sånn at dem vi til slutt mister til døden som følge av rus, har vi også mistet noe av lenge før ...
Måtte denne stunden vi deler nå, gi rom for å minnes i sannhet og nåde.
Minnes det vi har mistet litt etter litt.
Minnes dem som har forlatt denne vår verden.

Jesus sier: Kom til meg alle dere som har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile.

Innledningsord ved minnegudstjeneste for dem vi har mistet som følge av rus,
23. oktober 2014

Elisabeth Thorsen, domkirkeprest

Publisert: 24.10.2014 15:11:00
Vi står sammen mot seksuelle overgrep

Fredag 31. oktober inviterer Oslo domkirke i samarbeid med Støttesenter mot Incest Oslo, DIXI - Støtt kampen mot voldtekt, Redd Barna, SSMM, Kirkens Bymisjon, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, til Fagdag - og Messe for verdighet.

Vi står sammen mot seksuelle overgrep!
Foto: Tom Henning Bratlie

Hvorfor invitere til Fagdag og Messe for verdighet?
- Vi ønsker å bidra til å bryte tabuene og skammen som omgir seksualisert vold ved å samles og å forholde oss åpent til det. Dette angår oss alle, på tvers av livssyn og samfunnslag, og vi vil være med på dugnaden, sier Birte Nordahl, domkirkeprest.


Klikk "les mer" for å se hele programmet - Velkommen!

Publisert: 24.10.2014 09:47:00 | Les mer
Et spennende utvalg av flotte orgelkonserter!

Oversikt
Konsertene begynner kl. 12.00.

Klikk på "les mer" for å se hele programmet - hjertelig velkommen!

Publisert: 03.07.2014 09:20:00 | Les mer
Oslo domkirke på Facebook

Vi har nå over 700 følgere! Hold deg oppdatert på alt det spennende som skjer i Oslo domkirke. Besøk vår Facebookside her!

Følg oss på Facebook

Publisert: 21.04.2010 16:05:00
Vil du være frivillig i nattåpen domkirke?

Oslo domkirke er åpen hver natt til lørdag fra kl. 16.00-06.00, gjennom et samarbeidsprosjekt med Kirkens Bymisjon. Fredag 2. mai var det ca. 1200 mennesker innom nattåpen kirke.

Les hva det innebærer å delta som frivillig, og meld deg gjerne på!

Publisert: 26.03.2014 12:32:00